Nr. 10, 2013

Leder: Kære læger og jordemødre

Jeg er ikke tilhænger af hjemmefødsler eller klinikfødsler.

Jeg er heller ikke tilhænger af...

Læs mere

Fagligt indstik: Den narrative tilgang i jordemoderfaglig praksis

Er den narrative tilgang relevant for jordemoderen i praksis, og i så fald hvorfor? På baggrund af...

Læs mere

Fagligt indstik: Narrativitet og provokerede sene aborter

Kan forståelse for narrativitet og dets helende kraft være givtigt for jordemoderen, der yder omsorg...

Læs mere

Er større fødesteder sikrest at føde på?

Kan man sige noget om, hvor sikkert det er at føde på henholdsvis små og store fødesteder ud fra...

Læs mere

Godt forhandlingsresultat på professionshøjskolerne

CO10 og Moderniseringsstyrelsen har forhandlet løn og ansættelsesvilkår for undervisere ved...

Læs mere

Tværfaglig fra starten

Lad os mødes endnu tidligere i uddannelsen, siger studerende, der som de

første har prøvet kræfter...

Læs mere

Tvangsvaccinering for barnets skyld

Det gav genlyd i medierne, da et spædbarn i sommer blev tvangsvaccineret mod hepatitis B. Moderen er...

Læs mere

Hepatitis B - derfor skal nyfødte vaccineres

Uden vaccination vil mellem 10-90 procent* af nyfødte blive smittet med hepatitis B, hvis deres...

Læs mere

Genindlæggelse af nyfødte

Antallet af nyfødte, der genindlægges, stiger. Det viser tal fra Statens Serum

Institut. Jordemødre...

Læs mere

Søg i tidsskrifter