Nr. 7/8, 2012

Leder: Forskning på rette vej

Det første jordemoderprofessorat i Danmark blev slået op i juni, med ansøgningsfrist i juli. Det...

Læs mere

Lyset på fødestuen

Lys påvirker vores biologi og vores sindstilstand. Men har lyset også betydning for en fødsels...

Læs mere

Melatonin og oxytocin - samarbejdende fødselshormoner

Melatonin
Melatonin (N-acetyl-5 methoxytryptamin) er et naturligt forekommende neurohormon hos...

Læs mere

Overgang med udfordringer

Tidligere undersøgelser har vist, at tilfredsheden med parforholdet daler betydeligt, når to bliver...

Læs mere

Leksand-model i fuld skala

Et ambitiøst projekt er søsat i Holstebro Kommune, hvor jordemødre og sundhedsplejersker de næste...

Læs mere

Få skeletterne ud af skabet

Jordemoder og psykoterapeut Benthe Dandanell foreslår tidlig screening for depressionssymptomer, og...

Læs mere

Fokus på kommunikation i Hvidovre

Fra november og et år frem vil 1.200 gravide på Hvidovre Hospital blive tilbudt et udvidet...

Læs mere

Jungleliv - Jordemoderliv

Et ophold på et junglehospital i Sierra Leone styrkede to danske jordemødre i, at den naturlige og...

Læs mere

Forskning på vej: Når den neonatale hørescreeningsproces svigter

I forbindelse med et ph.d.-projekt, der skal undersøge den neonatale hørescreeningsindsats i...

Læs mere

Fra 2900 Håbløshed til Afrika

Hvad gør man, når der ikke er arbejde at få i Danmark, mens der mangler jordemødre andre steder i...

Læs mere

Søg i tidsskrifter