Nr. 7/8, 2011

Forebyggelse takseres

Ændringerne i DRG-takstssystemet kommer også til at afspejle mere specifikke jordemoderydelser som...

Læs mere

Leder: Debatten om døgnvagten

Vi elsker dem, og vi hader dem: Døgnvagterne.

Alle jordemødre, der arbejder i døgnvagter, oplever...

Læs mere

En jordemoder er en jordemoder er en jordemoder ....

Verdenskongressen for jordemødre fandt for første gang sted

i Afrika, da 3.000 jordemødre i midten...

Læs mere

Rundt om ICM

ICM består af 105 selvstændige jordemoderorganisationer fra hele verden. ICM arbejder for at støtte,...

Læs mere

Danmark har også brug for ICM

Jordemoderforeningen er gennem ICM med til at styrke standarden i jordemodervæsner verden over. Men...

Læs mere

Førstegangsfødsler bliver dyrere

De nuværende DRG-grupper skelner ikke tilstrækkeligt mellem lette og mere komplicerede graviditets-...

Læs mere

Når jordemoderen taler sort

Den 1. juni trådte en ny tolkelov i kraft på alle landets sygehuse. Det betyder, at gravide der har...

Læs mere

Nej til rollen som "bad guy"

Professor i indvandrermedicin, Morten Sodemann, er en

af de skarpeste kritikere af den nye...

Læs mere

Seksuel sundhed: Kan vi lære af Sverige?

Sverige har siden 70’erne haft ungdomsrådgivninger, hvor unge får rådgivning om alt fra seksuel...

Læs mere

Jordemoderforeningens nyindstiftede bachelorpris

Der bliver hvert år udarbejdet en lang række bacheloropgaver, der med deres grundige behandling af...

Læs mere

Søg i tidsskrifter