Nr. 2, 2011

Velkommen til England

Jordemødre og studerende strømmede til informationsmøder med engelske jordemødre, der gerne vil have...

Læs mere

Patientombuddet tilbyder dialog

Fra 1. januar samles en række institutioner under Patientombuddet, der skal give patienterne en mere...

Læs mere

Forvirring efter Sandbjergmøde

Der var forvirring om hvilken beslutning, der blev taget om igangsættelse ved overbåren graviditet,...

Læs mere

Efterfødselsbesøg i Gjellerup

Jordemødrene tilbyder hjemmebesøg efter fødslen til nybagte mødre i ghettoområdet, Gellerup, vest...

Læs mere

Leder: Midt i en sparetid

Det lyder som en ny udgave af en gammel roman. Og det er desværre også en sørgelig fortsættelse af...

Læs mere

Fagligt indstik: Den traumatiske fødsel fra jordemoderens perspektiv

Selvom jordemoderfaget langt overvejende er forbundet med glædelige begivenheder, indebærer det i...

Læs mere

OK 11 Forhandlingerne fortsætter

Forhandlingerne mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner om en fornyelse af overenskomst for...

Læs mere

Professionel sparring med ledere

Hvordan hjælper man bedst nye ledere i gang? Det spørgsmål stillede Lederkredsen sig. Oprettelse af...

Læs mere

Fra deltid til fuldtid

En aftale giver deltidsansatte ret til at komme op i tid, når der er ledige timer på arbejdsstedet....

Læs mere

Søg i tidsskrifter