Nr. 12, 2011

Leder: Ret pris på jordemoderens ydelser

I Jordemoderforeningens strateginotat fremhæver vi, at jordemoderen kan arbejde med seksuel og...

Læs mere

Et reelt godt tilbud

Kendt jordemoderordning skal gøre det populært at føde ambulant. Men det skal være frivilligt at...

Læs mere

Gravide får forskellige råd om alkohol

Sundhedsstyrelsen anbefaler total afholdenhed, når man er

gravid. Alligevel er det kun halvdelen af...

Læs mere

Gravide kvinders syn på alkohol i graviditeten

Gravide vil gerne have, at jordemoderen spørger til deres alkoholforbrug. Det viser en undersøgelse...

Læs mere

Fagligt indstik: Kan magnesiumsulfat til kvinder i for tidlig fødsel reducere børnenes risiko for cerebral parese?

Et skandinavisk multicenterstudie.

Læs mere

Privat praksis kræver forberedelse

Jordemoderforeningen har afholdt møder for privatpraktiserende jordemødre om, hvordan man starter...

Læs mere

Tilskud til private jordemoderydelser

Sygeforsikringen ’danmark’ giver fra årsskiftet tilskud til jordemoderydelser i privat regi. Det gør...

Læs mere

Mistanke om menneskehandel

Center Mod Menneskehandel har udgivet en undervisningsfilm til

sundhedspersonale, der møder...

Læs mere

Ø-jordemødre

Danmarks sidste kirurgiske fødested er truet af lukning. Baggrunden er krav fra Sundhedsstyrelsen og...

Læs mere

Hjemmefødselsordning Sjælland fylder 20 år

Da Hjemmefødselsordning Sjælland i november 2010 fik overrakt årets pris fra fonden ’En god start i...

Læs mere

Søg i tidsskrifter