Nr. 1, 2011

OK11 Atypiske stillinger

Sundhedskartellets forhandlere arbejder for at sikre reallønnen for alle grupper i kartellets...

Læs mere

Regler for timeløn

Jordemoderforeningen får mange henvendelser fra medlemmer, der er ansat på timeløn, men hvor det...

Læs mere

England mangler jordemødre

Fødeafdelinger i det østlige England mangler jordemødre. Derfor besøger repræsentanter fra...

Læs mere

Familieambilatorium i alle regioner

Regionerne har forpligtet sig til at etablere familieambulatorier, der i samarbejde med kommunerne...

Læs mere

Leder: Valg før eller siden

Der vælges konstant i vores liv. Hver dag træffer vi utallige valg, bevidst eller underbevidst. Skal...

Læs mere

Fagligt indstik: Alkohol i graviditeten: Holdninger, viden og informationspraksis blandt jordemødre 2000-2009

Der har de seneste år været øget fokus på alkohol. Information og rådgivning om alkohol til...

Læs mere

Ok 11: Umuligt at sikre reallønnen

Regionernes politiske hovedforhandler Jens Stenbæk (V)

om overenskomstforhandlingerne.

Læs mere

Barselhotel. Uden for rutinerne

På Rigshospitalets barselhotel er det procedurerne, der må indrette sig efter de nybagte familier og...

Læs mere

Den normale fødsels varighed

Beslutning om vestimulation tages på baggrund af en overbevisning om, at fødslen er for langvarig....

Læs mere

Søg i tidsskrifter