Nr. 3, 2009

Vi er alle i samme båd- eller er vi?

Emnet for denne måneds leder ligger mig meget på sinde. Det har det altid gjort, men det er blevet...

Læs mere

Artikler om Graviditas Prolongata (G.P)

Risikotænkning eller sund fornuft?

Skal retningslinjerne for igangsættelse ved overbåren graviditet...

Læs mere

Jordemoderfaglig P.h.d.- hvad er det?

Sara Kindberg er den sjette i rækken af jordemødre i Danmark, der kan kalde sig ph.d. I denne...

Læs mere

Fødsler med livet som indsats

Da læge Henriette Svarre Nielsen vendte hjem efter tre måneder på et hospital i Etiopien, var der...

Læs mere

Brugerundersøgelse på Roskilde Sygehus

Fødeafdelingen ved Roskilde Sygehus har undersøgt, hvordan brugerne oplever de tilbud og den...

Læs mere

Vilje, medier og politik

Jordemoderforeningen har sammen med Sundhedskartellets øvrige organisationer evalueret...

Læs mere

Søg i tidsskrifter