Nr. 6, 2008

Leder: Hvad er regeringens dagsorden?

I skrivende stund (mandag den 2. juni 2008) har konflikten kørt i seks uger og seks dage....

Læs mere

Forskånet for mange fødsler

Vi er på Hvidovre Hospital. Det er strejkens femte uge, og matheden begynder så småt at melde sig...

Læs mere

Ignoreret af politikerne

Tillidsrepræsentanterne på Hvidovre mener, at der står mere på spil end de 15 procent og kampen for...

Læs mere

Vi bliver ved med at kæmpe - så længe det er nødvendigt

Sådan er indstillingen hos jordemødrene på Aalborg Sygehus, selvom de måtte kaste konflikthåndklædet...

Læs mere

Fagligt indstik: Jordemoderens beslutninger på fødestuen

- en undersøgelse af praksis i jordemoderperspektiv

Jordemødre arbejder indenfor rammerne af de...

Læs mere

Brug for nye briller

Lektor i kvindeforskning på Aalborg universitet, Ruth Emerek, mener, at det er på høje tid at tænke...

Læs mere

Foreningens regnskab 2007

- et regnskab der holder i forhold til budgettet

Læs mere

Halter solidariteten?

Jordemødrene på Hvidovre Hospital er vrede over, at de selv skal betale for søgnehelligdagene under...

Læs mere

Søg i tidsskrifter