Nr. 3, 2008

Anbefalingens ordlyd og mening

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste reviderede anbefalinger for svangreomsorgen (2007) bør enhver...

Læs mere

Bedre end det blotte øje

Lægerne i Svendborg er glade for den nye teknik. Også i Horsens er en telemedicinsk løsning på vej. ...

Læs mere

Svendborg zoomer ind på fremtiden

Nyt forsøg i Svendborg skal afklare, om neonatal telemedicin er det columbusæg, som det umiddelbart...

Læs mere

Leder: Konflikt forude?

Jordemoderforeningen har varslet strejke. Fra 1. april vil alle jordemødre ansat på...

Læs mere

OK08 - Fra krav til konflikt

Forhandlingerne mellem Jordemoderforeningen og Sundhedskartellet om en ny overenskomst endte uden et...

Læs mere

Spørgsmål om konflikten

Hvornår træder strejken i kraft?Jordemoderforeningen og de andre organisationer i Sundhedskartellet...

Læs mere

Det var umagen værd

Jordemødre på fire fødesteder strejkede i næsten fire uger i 1999. Det var hårdt, men umagen værd,...

Læs mere

Anbefalingens ordlyd og mening

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste reviderede anbefalinger for svangreomsorgen (2007) bør enhver...

Læs mere

Fagligt indstik: Erfaringer fra fødsler med vesvækkelse og vestimulation blandt førstegangsfødende: En kvalitativ interviewundersøgelse

Formålet med undersøgelsen var at få en dybere forståelse af førstegangsfødendes oplevelser fra...

Læs mere

4 spørgsmål til Lillian Bondo

?: I Norge har en ligelønskommission påvist, at ansatte i den offentlige sektor har et lønefterslæb...

Læs mere

Søg i tidsskrifter