Nr. 4, 2007

Selvstændig jordemoderklinik

Mangel på fødestuer i Stockholm førte til oprettelse af en jordemoderledet klinik. Klinikken har...

Læs mere

Risiko for generaliseret angst

Risiko og risikovurdering er et nyt begreb, der bygger på statistisk frekvens og sandsynlighed, hvor...

Læs mere

Kampagne for den normale fødsel

Walisiske jordemødre kæmper for at nedbringe antallet af indgreb i fødslen og for at øge antallet af...

Læs mere

Noget stort er på vej

En jordemoderstuderende brugte Sandbjerg-seminaret til at få ideer til det afsluttende...

Læs mere

Tag tyren ved hornene

Deltagerne på Sandbjerg Seminaret formulerede nye målsætninger for Jordemoderfagligt Selskab.

Læs mere

At få det sjældne ind på rygraden

I det gamle Ringkøbing Amt har man etableret et færdighedslaboratorium, der skal forberede...

Læs mere

Leder: Forårsblomster, kyllinger og påskeæg...

…møder os over alt i denne tid. Reklamerne fortæller mig, at påskekyllinger har noget med cykler og...

Læs mere

Det vestgrønlandske jordemodervæsen 1820 - 1920

De første grønlandske jordemødre blev uddannet efter dansk model i 1820’erne. De fik en rolle som...

Læs mere

Uddannelse i ultralydsscanning

Modvilje blandt jordemødre over for rutinemæssig ultralydsscanning af gravide er afløst af en mere...

Læs mere

OK 08

Et bedre arbejdsliv er et ud af tre områder, som Sundhedskartellet foreslår, skal have høj prioritet...

Læs mere

Søg i tidsskrifter