Nr. 12, 2007

Kort sammenskrivning af Danske Regioners og Sundhedskartellets krav, sat overfor hinanden

Skemaet viser en ultrakort sammenskrivning af arbejdsgivernes (Danske Regioners) krav sat over for...

Læs mere

Hovedbestyrelsen forbereder sig

Ingen kan forudse udfaldet af overenskomstforhandlingerne. Derfor må organisationerne, heriblandt...

Læs mere

Lige løn — nu

Kravene er udvekslet mellem arbejdsgiverne i Danske Regioner og organisationerne i...

Læs mere

Dagbog Lone Egebjerg

Mandag
Jeg møder ind i aftenvagt, tavlen er fuld, to har født, og fem er i gang.
Jeg går på en stue,...

Læs mere

Leder: 2007 - året før det bryder løs

Om nogle ganske få uger tager vi afsked med året 2007. Et spændende år.

2007 var året, hvor...

Læs mere

TEMA - Arbejdsmiljø

Med håbløsheden i hælene

Genfødte jordemødre

Hvad med virkeligheden?

På opfordring af...

Læs mere

Hvidovre-jordemødre: Nu er det nok!

Jordemødrene på Hvidovre Hospital er gået i aktion mod nye forringelser af hospitalets tilbud til...

Læs mere

Professionsudvikling

Kan jordemoderfaget kalde sig en profession? Går vejen mod højere løn over faglig udvikling? Giver...

Læs mere

Ny formand i Midtjyllandskredsen

Som omtalt i sidste nummer blev Sille Richter Hansen valgt til ny formand for Jordemoderforeningens...

Læs mere

Pris for fremme af sund livsstil

Chefjordemoder Ann Fogsgaard, Silkeborg, og Bente Klarlund Pedersen, professor og formand for Det...

Læs mere

Søg i tidsskrifter