Nr. 9, 2006

Beretning 2004-2006: Jordemoderforeningen bruger flere kræfter på internationalt arbejde

Mere end en halv million kvinder dør hvert år som følge af graviditet og fødsel. En stor del af...

Læs mere

Beretning 2004-2006: Tilfredshed med ny tillidsrepræsentantuddannelse

I 2004 vedtoghovedbestyrelsen at omlægge TR-uddannelsen. Den nye uddannelse er nu implementeret; med...

Læs mere

Beretning 2004-2006: Ny struktur i Jordemoderforeningen i god tid før kommunalreformen

Jordemoderforeningen tog strukturreformens udfordringer op allerede på kongressen i 2004, der bl.a....

Læs mere

Beretning 2004-2006: Arbejdsmiljøet har fået højere politisk prioritet

I efteråret 2005 besluttede hovedbestyrelsen at give arbejdsmiljøområdet et stort løft i de kommende...

Læs mere

Beretning 2004-2006: Tættere på Sundhedskartellet

På en række områder har Jordemoderforeningen bundet sig stærkere til Sundhedskartellet i den...

Læs mere

Beretning 2004-2006: Ny lønmodel med perspektiver

Generelt er det hovedbestyrelsens opfattelse, at OK 05 for jordemødrene gav bedre resultater end ved...

Læs mere

Beretning 2004-2006: Samarbejdet med obstetrikerne udvikler sig

Samarbejdet med Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, DSOG, har udviklet sig støt gennem årene....

Læs mere

Beretning 2004-2006: Samarbejdet med Jordemoderfagligt Selskab påbegyndt

Med vedtagelsen af Jordemoderforeningens nye love blev Jordemoderfagligt Selskab — der blev dannet...

Læs mere

Beretning 2004-2006: Jordemoderforeningens indsats for at få flere uddannelsespladser bar frugt, da jordemoderuddannelsen i Esbjerg åbnede

Jordemodermanglen er massiv i store dele af Danmark. Oprettelsen af endnu en jordemoderuddannelse er...

Læs mere

Beretning 2004-2006: Flere og flere jordemødre uddanner sig på master-, kandidat- og ph-d-niveau

Jordemoderforeningen afsætter årligt to procent af kontingentindtægterne til forskning og...

Læs mere

Søg i tidsskrifter