Nr. 8, 2006

Leder: Vi skal satse på uddannelse


Flere vælger at være vikar

Et voksende antal jordemødre vælger at arbejde på deltid og supplere indtægten som vikar. Det har...

Læs mere

Vikarlivet havde sin tid

Det var fagligt inspirerende og skæppede også godt i kassen at være vikar. Men Charlotte Elklit har...

Læs mere

Sådan betales de ekstra vagter

Vikarbureauer
Jordemoderforeningen har indgået overenskomst med FASID, herunder Kinnerup Care, som er...

Læs mere

Hvad mener Jordemoderforeningen

Tidsskrift for Jordemødre har sat Jordemoderforeningens formand, Lillian Bondo, i den varme stol og...

Læs mere

Økonomien er stadig god, men...

Jordemoderforeningens udgifter er mindre end budgetteret. Til gengæld har der ikke været den...

Læs mere

Web-babies

På Horsens Sygehus kan forældrene vælge at få taget et billede af deres nyfødte og få det lagt ud på...

Læs mere

Søg i tidsskrifter