Nr. 4, 2006

Leder: Der SKAL gøres noget - noget der virker


Fødsel med deadline

Fremover opfordres de gravide på amtssygehuset i Gentofte allerede i graviditeten til at tage...

Læs mere

Det handler om at være tryg

Er tilbuddet om ’aktiv fødsel’, som amtssygehuset i Gentofte netop har lanceret, et reelt nyt...

Læs mere

Rollemodel og mønsterbryder

Vi skal have flere jordmødre med anden etnisk baggrund, mener Noura, der som jordemoder har stor...

Læs mere

En gave til arbejdspladsen

De nøgne tal fra Jordemoderforeningens landsdækkende arbejdsmiljøundersøgelse vil blive stillet...

Læs mere

Flere præmature fødsler hos førstegansfødende

Antallet af førstegangsfødende uden kendt risiko, der går spontant i fødsel mere end tre uger før...

Læs mere

Søg i tidsskrifter