Nr. 11, 2006

Leder: Piloter flyver kun et fly ad gangen

Ugebrevet A4 har udarbejdet en liste over 99 jobs i Danmark, og bedt over 2.000 danskere indplacere...

Læs mere

Ny eksamensform tester viden - men ikke færdigheder

Undervisningsministeriet stiller nye krav til eksamen i den kliniske del af jordemoderuddannelsen....

Læs mere

Hvem skal nu betale...

Jordemoderforeningen vil hjælpe privat fødeklinik med at finde ud af, hvordan deres klienter sikrers...

Læs mere

Jordemoderen som maieutiker

Begrebet maieutik er græsk og betyder jordemoderkunst eller fødselshjælp. Kunsten at bistå under...

Læs mere

Tillidsrepræsentant - et aktiv på CV'et

Hvert andet år på lige årstal vælges nye tillidsrepræsentanter i Jordemoderforeningen. Det sker i...

Læs mere

Kendthed binder

Skal kræfterne bruges anderledes, så man i stedet for kendthed tilbyder kontinuitet? Det spørgsmål...

Læs mere

"Vi vil rejse debat om jordemoderfaget"

Jordemoderfagligt Selskab har valgt ny bestyrelse og ny formand, der vil være med til at løfte de...

Læs mere

Søg i tidsskrifter