Nr. 10, 2006

Lettere liv i Roskilde Amt

Roskilde amt afsluttede i juni 2006 et projekt, der havde til formål at motivere overvægtige gravide...

Læs mere

Hver tredje gravid vejer for meget

Danmark er ramt af en fedmeepidemi, og det kan mærkes på fødestederne. Tre nyuddannede jordemødre...

Læs mere

Prægravid fedme og graviditetskomplikationer

Fedme udgør en helbredsrisiko for både mor og barn. Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr har i sit...

Læs mere

Behandling af præeklampsi og eklampsi

I Danmark dør cirka én gravid kvinde om året af komplikationer til hypertension, præeklampsi eller...

Læs mere

Barselsfeber forekommer stadig

Barselfeber blev ikke udryddet med god hygiejne og opfindelsen af penicillinen. Der dør stadig...

Læs mere

Mødredødsfald: registrering og audit

Hvert år dør ca. en halv million kvinder i verden i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel (se...

Læs mere

Leder: "Svingdørs jordemoder"

Jeg har som formand for Jordemoderforeningen haft rigtig meget at glæde mig over i den sidste tid —...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen vil have klare linjer

Styrelsen har ikke faglige indvendinger mod selvstændige jordemoderledede fødeklinikker. De skal...

Læs mere

Fødeklinikkerne i Nordjylland lukker

Fredag den 22. september lukker de to jordemoderledede klinikker i Nordjyllands Amt. Dermed er...

Læs mere

Jordemødre arbejder på deltid

Mere end halvdelen af Danmarks jordemødre er ansat på deltid. Mere end hver femte har over 20 timers...

Læs mere

Søg i tidsskrifter