Nr. 6, 2005

Leder: Jordemoder, barnmorska, jordmor, kätilö, ljósmodirâ

Jordemødrenes professionsorganisationer i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island og Færøerne...

Læs mere

Et skub i den rigtige retning

På Silkeborg Centralsygehus er de helt sikre: Det kan lade sig gøre at skrue BMI-tallet ned hos de...

Læs mere

Skønmaleri eller virkelighed

Kravet om frit at kunne vælge indgreb som kejsersnit og rygmarvsbedøvelse bliver oftere og...

Læs mere

Motiveret til rygeophør

I Danmark er der ikke tradition for systematisk at evaluere langtidseffekten af jordemødres arbejde...

Læs mere

Hovedbestyrelsen er skrumpet

Jordemoderforeningens kredse er vokset til regionskredse, der svarer til de fem regioner, der om...

Læs mere

Jordemoderforeningen flytter

Den sidste weekend i juni flytter Jordemoderforeningens sekretariat fra sin nuværende adresse på...

Læs mere

Søg i tidsskrifter