Nr. 11, 2005

Døgnvagter skal bruges med omtanke

Arbejdstilsynet har påtalt arbejdsmiljøforholdene i forbindelse med en arbejdsmiljøscreening i...

Læs mere

Bremseklodser for belastningen

Problemet er ikke så meget længden af en vagt som arbejdspresset. derfor har både falckreddere og...

Læs mere

Rådighed bliver til fast vagt

Det er ikke økonomisk rentabelt eller arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at lade de vagtbærende...

Læs mere

Leder: Vælg din arbejdsgiver

Om et par dage går Danmark til valg, og denne gang for første gang til valg af regionsråd. Valg af 5...

Læs mere

Viden om vesvækkelse

Vesvækkelse — dystoci — defineres forskelligt. Der er blandt andet forskellige opfattelser af...

Læs mere

Omsorg til salg

Doula’er, fødselsterapeuter og fødselscoaches. De omvandrende symptomer på, at jordemødre ikke har...

Læs mere

Nye spillere på banen

Det grå marked for støtte og omsorg før under og efter fødslen mod betaling er blevet mere synligt...

Læs mere

Økonomisk ombudsmand

Jordemoderforeningens kritiske revisor opfatter sig selv som medlemmernes vagthund i økonomiske...

Læs mere

Søg i tidsskrifter