Nr. 10, 2005

Leder: Skader døgnvagter det psykiske arbejdsmiljø

I dette nummer af tidsskriftet omtaler vi en sag fra Vestsjællands Amt, hvor Arbejdstilsynet har...

Læs mere

Sønderjyder føder i Tyskland

Sønderjyllands Amt tilbyder kvinder at føde i tyskland for at kompensere for færre sygehuse.

Læs mere

Ve-projektet

En multicenterundersøgelse skal være med til at undersøge risikofaktorer for vesvækkelse hos...

Læs mere

Sur smiley til døgnvagten

Arbejdstilsynet har sat spot på jordemødrenes døgnvagter. Lange eller mange og gentagne kald i...

Læs mere

Ansættelses- og overenskomstforhold efter kommunalreformen

Første januar 2007 træder kommunalreformen i kraft. Kommunalreformen vil betyde, at mange...

Læs mere

Erfaringer med STAN

Grundig uddannelse af både læger og jordemødre og konsekvent brug af teknikken er nødvendig for at...

Læs mere

Jordemoderledelse i fremtiden - fra solist til holdspiller

Kommentar

Læs mere

Søg i tidsskrifter