Nr. 9, 2004

Leder: Information, information og information

Den 1. september kom de nye retningslinjer for risikovurdering og fosterdiagnostik. Vejen hertil har...

Læs mere

Hormonerne er lagt på hylden - og hvad så?

Siden Lægemiddelstyrelsen sidste år meldte ud, at hormoner ikke skal være førstevalgsbehandling mod...

Læs mere

For fattig til gratis fødselshjælp

En fødsel er det eneste, der er gratis på et offentligt hospital i Tanzania. Men fattige kvinder har...

Læs mere

GATS: Privatisering af service

Der privatiseres overalt i ulandene under ledelse af Verdensbanken og den Internationale Valutafond....

Læs mere

Hørescreening af nyfødte

Fra 1. september skal alle nyfødte screenes for medfødt høretab. Jordemødre advarer mod...

Læs mere

Diplom-moduler for jordemødre

Fra foråret 2005 bliver det muligt at vælge et rent jordemoderfagligt modul ved sammensætningen af...

Læs mere

Klinisk vejlederuddannelse: Sådan én bør alle have

Der er bred enighed om, at kontaktjordemødre skal rustes bedre til deres pædagogiske omgang med...

Læs mere

Mekanisering af omsorg

Jordemødres indbyrdes relationer og relationer til ledelsen har betydning for den omsorg, de giver...

Læs mere

Større risiko for cerebral parese efter IVF

Et stigende antal graviditeter bliver til efter IVF. I 2001 blev 2069 børn født efter kunstig...

Læs mere

Supervision - en gevinst for alle

Supervision er med til at skabe klarhed i et komplekst arbejdsliv og kan være med til at modvirke...

Læs mere

Søg i tidsskrifter