Nr. 7, 2004

Strukturens betydning for fødselshjælpen

Er jordemødrene med kvinderne eller med systemet? Således spurgte Jane Sandall, Professor of...

Læs mere

Selvvalgt kejsersnit

Registreringen af planlagte kejsersnit på moderens ønske skal ensartes, før man kan få et troværdigt...

Læs mere

Færre kejsersnit ved brug af Robsons grupper

Kejsersnitsfrekvensen faldt fra 24.9 procent til 18.8 procent på en mindre fødeafdeling på Island...

Læs mere

Hvad er en normal fødsel?

En workshop med titlen 'Exploring ways of keeping birth normal' samlede mange jordemødre ved den...

Læs mere

Nordiske udfordringer

Der er mange ligheder, men også forskelle på de betingelser, som kvinder og jordemødre henholdsvis...

Læs mere

Vurdering af doorstep-CTG

Der er stor enighed om tolkningen af en CTG-strimmel, når den er god. Enigheden hører imidler tid...

Læs mere

Et fag - to foreninger

Selvom der kun er godt 2.000 jordemødre i Norge, er de organiseret i to foreninger. Uenighed om...

Læs mere

Centralisering af fødsler

Mange mindre og flere mellemstore fødeafdelinger er lukket i Danmark inden for de sidste årtier. Og...

Læs mere

Leder: Er der noget så kedeligt som love og struktur

Nej, det er formentlig ikke særlig inspirerende at høre om. Men da love og struktur alligevel står...

Læs mere

Privatisering af sundhed i U-lande

En stigende grad af privatisering og brugerbetaling i sundhedssektoren rammer de fattige hårdt...

Læs mere

Søg i tidsskrifter