Nr. 6, 2004

Leder: Hvor vil vi hen?

I  disse dage forhandler regering og flere partier om hvordan Danmarks kommunale struktur skal se ud...

Læs mere

Den moderne distriktsjordemoder

Et to-årigt projekt ved Aalborg jordemodercenter skal vise, om det gavner jordemødres arbejdsmiljø...

Læs mere

Forsikring ved grov uagtsomhed

Jordemoderforeningen har tegnet en kollektiv regresforsikring. Amternes mulighed for at gøre regres...

Læs mere

Dobbeltroller og røgslør

Mange års indsats har virket: det er blevet sjældnere at se en gravid med en smøg i munden. Men...

Læs mere

Jordemodercentre dropper rygeafvænning

Alle jordemodercentre har en eller flere uddannede rygestopinstruktører, og andelen af jordemødre...

Læs mere

Samtale med udfordringer

Det er en udfordring for mange jordemødre at motivere de gravide til at holde op med at ryge....

Læs mere

Fynske erfaringer

Først fik alle jordemødre i Fyns Amt et basiskursus i den motiverende samtale, mens 8-10 jordemødre...

Læs mere

Bliv ved med at spørge

Individuelle tilbud om støtte til rygeafvænning og opfølgning ved hver eneste jordemoderkonsultation...

Læs mere

Alle gravide skal testes for hepatitis

Sundhedsstyrelsen er på trapperne med et landsdækkende 2-årigt forsøg med generel screening for...

Læs mere

Tjek din lønseddel - det betaler sig

Der er ofte fejl i lønudbetalingerne i den offentlige sektor. Nogen gange sættes der for mange penge...

Læs mere

Søg i tidsskrifter