Nr. 3, 2004

Leder: Tidlig optakt

Tiden er inde til at formulere, hvad vi forventer af arbejdsgiverne ved den kommende overenskomst....

Læs mere

Der er fremtid i forebyggelse

Jordemødrene i Ribe Amt værner om det forebyggende arbejde i primærsektoren. Senest er det i...

Læs mere

Det sker frem til OK05

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse har besluttet at afholde syv regionale debatmøder, hvor alle...

Læs mere

Ordbog


Debatoplæg: OK 2005

Som en del af samarbejdet i Sundhedskartellet har vi valgt at udarbejde et fælles debatoplæg, som vi...

Læs mere

Ny løn - Ringe høst

Anstrengelserne med forhandling af Ny Løn har ikke kastet meget af sig. Den altoverskyggende...

Læs mere

International certificering af ammerådgivere

Ammerådgivere har nu mulighed for at blive certificeret efter international standard. Det skal være...

Læs mere

Når formanden går

Diskussionen om de vilkår tillidsvalgte skal honoreres efter er blevet aktuel efter at pædagogernes...

Læs mere

DSOG godkender høj dosis Cytotec

Nye retningslinier fra Sandbjerg 1) godkender nu brugen af 50 mikrogram Cytotec til igangsættelse....

Læs mere

Søg i tidsskrifter