Nr. 10, 2004

Leder: Struktur

Struktur betyder billedmønster, opbygning, indbyrdes forhold mellem delelementer. Struktur kan vi...

Læs mere

De fortabte børn

Hvert år bliver børn født til et liv som handicappede på grund af moderens misbrug under...

Læs mere

Ingen abstinenser hos nyfødte i Norge

I Norge har tvangsbehandling af gravide misbrugere været tilladt siden 1996. Og selv om adskillige...

Læs mere

Tvang løser ingen problemer

At give et foster juridiske rettigheder, som står over den gravide kvindes frie vilje er begyndelsen...

Læs mere

Tættere på Dansk Sygeplejeråd

Planerne om at flytte sammen med Dansk Sygeplejeråd er langt fremme. Snart er vi også fælles om...

Læs mere

Skal den Almindelige Danske Jordemoderforening have nyt navn?

Navnet giver jævnligt anledning til muntre bemærkninger om, hvorvidt der også findes en ualmindelig...

Læs mere

Søg i tidsskrifter