Nr. 1, 2004

Leder: Forebyggelse i klemme

Når du læser dette, har strukturkommissionen afleveret deres nytårspakke til Danmark.

Så ved vi lidt...

Læs mere

Fag i forandring

Flere amter har skåret det forebyggende arbejde i graviditeten ned til et par konsultationer hos...

Læs mere

Besparelser i strid med retningslinierne

Amtsrådspolitikerne i København har med ét slag halveret amtets tilbud til gravide misbrugere....

Læs mere

Det tværfaglige gør forskellen

Succesfuld behandling af gravide misbrugere kræver en stor indsats fra et tværfagligt team, som kan...

Læs mere

Respekt og selvbestemmelse giver resultater

Pris til tværfagligt samarbejde til støtte af gravide kvinder med misbrugsproblemer

Læs mere

Kritik af brug af mavesårsmedicin ved igangsættelse af fødsler

Selvom producenten fraråder det, og DSOG kun anbefaler den halve dosis, benyttes prostaglandinet...

Læs mere

Søg i tidsskrifter