Nr. 8, 2003

Leder: Medlemmernes mening, tak...

For et års tid siden blev der skrevet og talt meget om "rockwool-laget" (se bl.a. TFJ nr. 9-02)....

Læs mere

Et forslag om kendt kendt jordemoder - også ved fødslen

Et masterprojekt opstiller en organisationsmodel, der skulle imødekomme behovet for sammenhæng og...

Læs mere

Stor model i lille størrelse

Da amtsrådet i Vestsjællands Amt besluttede at lukke for fødsler på Kalundborg Sygehus vedtog de...

Læs mere

Når rygterne får næring

Fusion og sammenlægning giver grobund for rygter, både interne og eksterne. - Og rygter skal altid...

Læs mere

"Følelser skal tages alvorligt"

Det udløser vrede, forvirring og sorg når truslerne om lukninger og fusioner bliver virkelighed -...

Læs mere

Sundhedsarbejdere i Grønland i strejke

Voldsomme forskelle mellem lønnen til fastansatte sygeplejersker, jordemødre mv. og vikaransatte er...

Læs mere

I den bedste mening

Usikkerhed iblandet lidt skyldfølelse og en oplevelse af at være på tværs, var den fornemmelse Mette...

Læs mere

Søg i tidsskrifter