Ledige bøger til anmeldelse

Bariatri i et tværfagligt perspektiv - Forebyggelse og behandling af svær overvægt
Jette Ingerslev og Andreas Printzlau
Nyt nordisk forlag Arnold Busck, 2016
Ikke anmeldt 

Basal kvalitetsudvikling
Jan Mainz
Munksgaard, 2017
Ikke anmeldt

En tryg begyndelse
Graviditet, fødsel og den første barselstid
Ranka Skak
Gads Forlag 2021
Ikke anmeldt

Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser for sundhedsprofessionelle
Red: Marianne Eilsø Munksgaard og Solveig Fjordside
Gads Forlag, 2020
Ikke anmeldt

Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi
2. udgave
Johanne Lind Rasmussen og Maria Kjøller Pedersen (red)
Gads Forlag, 2020
Ikke anmeldt

Fra forskning til praksis
Preben Ulrich Pedersen m.fl.
Munksgaard, 2017
Ikke anmeldt

Følelsernes kompas - Om at navigere i sit følelsesliv
Mia Skytte O'Toole
Akademisk forlag, 2019
Ikke anmeldt

Graviditet og risiko - Kvinders oplevelse af tilbud, valg og krav
Grit Niklasson
Samfundslitteratur, 2015
Ikke anmeldt  

Hæklet anatomi
Gitte Marie Stendys
Turbine, 2020
Ikke anmeldt

Innovation i sundhedsvæsnet
Trine U. Fredskild, Dorte Dalkjær og Henning Langberg
Gads Forlag, 2017
Ikke anmeldt 

Introduktion til Sensitive børn
Athina Delskov og Lene Sonne
Forlaget Aronsen, 2015
Ikke anmeldt

Min grå maske kan ikke tale
Louise Desirée Handberg-Huusfeldt
Forlaget mellemgaard, 2020
Ikke anmeldt

Nyt sammen bedre - En håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor
Ole Bech Lykkebo, Niels Jakobsen og Paul Sauer 
Center for offentlig innovation & Dansk Psykologisk Forlag, 2018
Ikke anmeldt

Når gravide drømmer
Michael Rohde
Unconscious Intelligence Press, 2020
Ikke anmeldt

Obstetric Simulation - Designing simulation-based medical education and the role of physical fidelity 
Jette Led Sørensen, 2016
Ikke anmeldt

Politisk ukorrekte råd til mødre
Mie Møller Storm
Muusmann, 2018
Ikke anmeldt

Præmaturbogen - et godt liv som barn, ung og voksen
Jonna Jepsen
Frydenlund, 2021
Ikke anmeldt

Sjælenat
Grit Niklasson
Griffle, 2020
Ikke anmeldt

Sygepleje i det nære sundhedsvæsen
Ulla og Inge Jekes (red.)
Gads forlag, 2019
Ikke anmeldt

Syv lag
Julie Sten-Knudsen
Gutkind, 2021
Ikke anmeldt

Tabte drømme - kvinder og spontan abort
Christina Lassen-Andersen
Forlaget Fjorden, 2020
Ikke anmeldt

Tilknytning og omsorgsarbejde
Personlige rødder og faglig praksis
Sarah Daniel
Dafolo, 2021
Ikke anmeldt