Ledige bøger til anmeldelse

Bariatri i et tværfagligt perspektiv - Forebyggelse og behandling af svær overvægt
Jette Ingerslev og Andreas Printzlau
Nyt nordisk forlag Arnold Busck, 2016
Ikke anmeldt 

Basal kvalitetsudvikling
Jan Mainz
Munksgaard, 2017
Ikke anmeldt 

Destruktiv Digitalisering
Niels Bentzon & Jacob Rosenberg
Fadl's Forlag, 2021
Ikke anmeldt 

Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser for sundhedsprofessionelle
Red: Marianne Eilsø Munksgaard og Solveig Fjordside
Gads Forlag, 2020
Ikke anmeldt

Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi
2. udgave
Johanne Lind Rasmussen og Maria Kjøller Pedersen (red)
Gads Forlag, 2020
Ikke anmeldt

Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle
Bente Appel Esbensen, Jesper Kjærgaard og Mette Juhl
Frydenlund, 2021
Ikke anmeldt

Fra forskning til praksis
Preben Ulrich Pedersen m.fl.
Munksgaard, 2017
Ikke anmeldt

Fødselshjælpens historie
Magnus Osler
Fadl Forlag. 2002
Ikke anmeldt

Høne, løve, ravn -Følelser, fakta og fordomme om mødre
Marta Sørensen
Gyldendal, 2022
Ikke anmeldt

Innovation i sundhedsvæsnet
Trine U. Fredskild, Dorte Dalkjær og Henning Langberg
Gads Forlag, 2017
Ikke anmeldt

Lykkesmed
Tanja Lykke
Malik Media, 2021
Ikke anmeldt

Massage og anden Terapeutisk berøring
Nicolas Kjerulf
Gads Forlag, 2022
Ikke anmeldt

Min grå maske kan ikke tale
Louise Desirée Handberg-Huusfeldt
Forlaget mellemgaard, 2020
Ikke anmeldt

Mødrenes Hus
Liv Nimand Duvå
Gyldendal, 2022
Ikke anmeldt

Nyt sammen bedre - En håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor
Ole Bech Lykkebo, Niels Jakobsen og Paul Sauer 
Center for offentlig innovation & Dansk Psykologisk Forlag, 2018
Ikke anmeldt

Obstetric Simulation - Designing simulation-based medical education and the role of physical fidelity 
Jette Led Sørensen, 2016
Ikke anmeldt

Pigelil - tabte drømme, nye håb
Tina Rosenvinge
Forlaget Brand The Bird, 2022
Ikke anIeldt

Power - om magt i kraksis
Tina Lauritsen
Tina Lauritsens Forlag, 2021
Ikke anmeldt

Pæne pigers oprør- Ligestillingsprojekter i de kvindedominerede fagforbund 1985-2010
Astrid Elkjær Sørensen
Forlag Aarhus universitet, 2018
Ikke anmeldt

Ønskebørn og horeunger
Ida Nilsson
Skriveforlaget, 2022
Ikke anmeldt