Psykologi i Sundhedsfag – En grundbog

Psykologi i Sundhedsfag – En grundbog 
Af Mette Schilling 
Munksgaards Forlag Udgivet 2012 
307 sider. 280-360 kr.

Anmelder Maria Bang Jensen, jordemoder

’Psykologi i Sundhedsfag – En grundbog’ er bogen, der tager dig med ind i en yderst spændende verden af nuanceret viden, levende eksempler, små, sjove illustrative historier – og endelig muligheden for at få et gedigent overblik over det store felt, som psykologien mangfoldigt breder sig over.

Bogen indeholder temaer om bl.a. ’Hjerne, biologi og psykologi’; ’Perception, bevidsthed og hukommelse’ og ’Tab, sorg, krise og stress’. Det er struktureret således, at indholdet først præsenteres, herefter relateres til sundhedsfaglige problemstillinger, hvorpå teorierne præsenteres, eksemplificeres, analyseres og perspektiveres.

Bogens midterste afsnit ’Udvikling’ og ’Tilknytning, relationer og metallisering’ har særlig relevans for jordemødre, idet disse handler om spædbarnet. Her bliver man taget med på en rejse, hvor kompleksiteten omkring spædbarnets psykiske og fysiske udvikling foldes ud og former sig til en bred forståelse. Vi hilser på Daniel N. Stern og den kendte udviklingspsykologi, øjeblikket efter er fordybelsen omkring forskning og forståelse for barnets fysiske udvikling og medfødte evne til læring, herunder reflekser og sanseudvikling, og hvordan spædbarnet opfatter verden.

Ligeledes er afsnittet om ’Tilknytning, relationer og metallisering’ et must read afsnit. Med spændende forskning der underbygger teorier om den følelsesmæssige tilknytning samt barnets evne til at skabe følelsesmæssige bånd. De psykologiske teorier relateres konsekvent til konkrete problemstillinger indenfor sundhedsverdenen, og ud over det psykologiske hovedfokus inddrages også sociale, kulturelle og biologiske perspektiver.

Som læser forkæles man med både grundighed, overblik og velskrevet tekst. Bogen er en psykologisk grundbog, og det formål opfylder den til fulde. Jeg giver bogen mine bedste anbefalinger.