Fertilitet og fysioterapi – en guide til behandling og selvbehandling

Af Anne Marie Jensen
Forlaget Historia, 2018
Antal sider 143
Vejledende pris: 249,95 kr.

Anmelder Fie Skat Hjørnet, jordemoder og cand.scient.san

Bogen ’Fertilitet og fysioterapi’ var for mig en helt ny måde at anskue fertilitet og fertilitetsbehandling. Den fortæller, hvorledes simple fysioterapeutiske metoder som massage, træning, laserbehandling eller motion kan optimere chancen for at blive gravid.

Bogens forfatter, Anne Marie Jensen, er fysioterapeut, men har undersøgt behandlingen af fertilitet gennem årtier i både Europa, Japan og USA. Hun fortæller med stor teoretisk viden, såvel som personlig interesse om sammenhængen mellem fysioterapi og frugtbarhed.

Grundtanken er, at en graviditet kan udeblive på grund af arvæv, smerter og spændinger i og omkring vores reproduktive organer. Derfor bør disse specifikke problematikker afhjælpes for at optimere frugtbarheden. Forfatteren tager ikke afstand fra den traditionelle medicinske fertilitetsbehandling, men anvender fysioterapeutiske metoder som et alternativ eller supplement hertil.

Bogen fremlægger tre overordnede metoder til fertilitetsbehandling, Mojzisove metoden, Wurn metoden og laserterapi. Metoderne præsenteres med en fremlægning af den bagvedliggende teori og forskning på området, samt forfatterens egne kliniske erfaringer med metoderne. Hun forholder sig objektivt videnskabeligt til den viden, hvilket giver bogen et klædeligt troværdigt og fagligt afsæt.

Bogen er både en fagbog, opslagsbog og selvhjælps/selvbehandlings bog. Afhængig af sin problematik kan man udvælge den metode, der passer hertil. Bogen er letforståelig og der er simple øvelser, som er vist med billeder.

Bogen giver en nuancering af fertilitetsbehandling i Danmark og henvender sig til folk, der ønsker at forbedre deres fertilitet, men er også interessant for sundhedsprofessionelle, der er i berøring med emnet.