Anmeldelser

Hver måned anmeldes udvalgte bøger i Tidsskrift for Jordemødre og her på hjemmesiden.

Vil du anmelde en bog?

Titler på bøger, videoer mv., som redaktionen modtager, bliver lagt på www.jordemoderforeningen.dk. Hvis du er bekendt med udgivelser, der er relevante for jordemødre, men som ikke fremgår af listen, så kontakt redaktøren. Forlagene er oftest interesserede i at få en omtale i bladet og leverer derfor gerne.

Hvis du er interesseret i en titel og indstillet på at skrive en anmeldelse/omtale af bogen, så skriv til lot@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk under emnet ’Anmeldelse’. Hvis ikke bogen allerede er optaget, sender vi den til dig.

Vi forventer at få en anmeldelse/omtale retur inden for otte uger. Til gengæld må du beholde bogen. Anmeldelsen sendes til  lot@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk.

Anmeldelsen må max fylde 2.500 anslag inkl. mellemrum. Vi har ikke en fast procedure for, hvad en anmeldelse skal indeholde, men følgende punkter er ofte relevante at have med:

  • Et kort resume af bogens indhold/mål
  • Bogens målgruppe
  • Er bogen relevant for jordemødre og hvorfor?

Du skal altid efter anmeldelsen skrive bogens titel, forfatter, forlag omfang og pris. Du kan hente oplysningerne hertil fra det brev, som forlaget oftest vedlægger bogen. Omtalen af titel, forfatter mv. regnes ikke med i det maksimale antal anslag, som anmeldelsen må fylde.

Anmeldelser/omtaler bringes på hjemmesiden under "Bogliste anmeldte bøger" eller i bladet. Hvis en anmeldelse kun bringes på hjemmesiden vil der blive bragt en kort henvisning fra bladet.

Du skal være medlem af Jordemoderforeningen.