Abonnement

Tidsskrift for Jordemødre udkommer otte gange årligt

Pris for et års abonnement 2021:
515 kr. + porto ved levering i Danmark eller Norden (incl. moms)

515 kr. + porto ved levering i øvrige udland.

Et abonnement tegnes for et år ad gangen. Det løber, indtil det opsiges, hvilket skal ske senest en måned før årsskiftet for at få virkning for næste år. 

Tegning af abonnement:
Kontakt Anette Engblom

Pris pr. styk:
Hvis du ønsker at købe et bestemt nummer af tidsskriftet koster det 100 kr. inkl. porto  Kontakt Anette Engblom