Tidsskrift for Jordemødre

Seneste udgivelse nr. 2 2021

Ifokus

IfOKUS: Nattevagter

Jordemoderforeningen gennemførte i efteråret en undersøgelse blandt alle medlemmer om, hvordan natarbejde opleves. Læs om resultater fra undersøgelsen, forslag til en anderledes organisering i temaet om nattervagter

Ifokus

IfOKUS: Seksuel sundhed

Seksuelsundhed er mere end sex. Flere jordemødre arbejder med at højne den seksuelle sundhed blandt unge.

Læs temaet


Forskning, fag og udvikling

I hvert nummer af Tidsskrift for Jordemødre bringer vi artikler, der tager afsæt i bechelor-, master, kandidat eller ph.d. projekter. Artikler om udviklingsprojekter og gennemgang af litteratur samt resume af forskning. Artiklerne er skrevet af jordemødre og andre fagpersoner. 
Du kan finde alle artiklerne her

Temaer

Søg i de forskellige temaer, der ar været i Tidsskrift for Jordemødre

Gå til temaer

Søg i tidsskrifter

Hjælp til søgning

Hvis du vil søge på flere ord i en bestemt rækkefølge, fx kendt jordemoder, skal du sætte citationstegn uden om ordene: "kendt jordemoder".


ISSN: 2246-1434
Titel: Tidsskrift for Jordemødre (online)

Redaktør: Anne-Marie Kjeldset
Redaktionens adresse: Sankt Annæ Plads 30,
1250 København K
Tel 46 95 34 04
amk@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk