Tidsskrift for Jordemødre

Seneste udgivelse nr. 3 2022

Ifokus

IfOKUS: Fysiologisk CTG-tolkning

På fødegangen i Aabenraa er man gået over til fysiologisk CTG-tolkning. Læs mere om det i de to artikler:

Det sønderjyske paradigmeskifte

- Vi skylder obstetrikken at undersøge det her ordentligt

Ifokus

IfOKUS: Generalforsamlinger

Husk at deltage i generalforsamlingen i din kreds. Det er her, du får indflydelse på din Jordemoderforening.

Se tidspunkter for generalforsamlingerne


Forskning, fag og udvikling

I hvert nummer af Tidsskrift for Jordemødre bringer vi artikler, der tager afsæt i bechelor-, master, kandidat eller ph.d. projekter. Artikler om udviklingsprojekter og gennemgang af litteratur samt resume af forskning. Artiklerne er skrevet af jordemødre og andre fagpersoner. 
Du kan finde alle artiklerne her

Temaer

Søg i de forskellige temaer, der ar været i Tidsskrift for Jordemødre

Gå til temaer

Søg i tidsskrifter

Hjælp til søgning

Hvis du vil søge på flere ord i en bestemt rækkefølge, fx kendt jordemoder, skal du sætte citationstegn uden om ordene: "kendt jordemoder".


ISSN: 2246-1434
Titel: Tidsskrift for Jordemødre (online)

Redaktør: Lotte Skou Hansen
Redaktionens adresse: Sankt Annæ Plads 30,
1250 København K
Tel 46 95 34 22
E-mail: lot@jordemoderforeningen.dk