Ulighed i indlæggelser

Borgere med kort uddannelse har væsentligt større risiko for at blive indlagt end borgere med lang uddannelse. det viser en ny undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen har fået Statens Instutut for Folkesundhed til at lave.

Kvinder med kort uddannelse har 40 procent større risiko for indlæggelse sammenlignet med deres kønsfæller med lang uddannelse. For mænd med kort uddannelse er der 30 procent større risiko.

Rapporten viser også, at en stor del af uligheden bunder i rygning, alkohol, sysisk aktivitet og BMI.

Læs rapporten "Social ulighed i indlæggelser"
Læs hvad Sundhedsstyrelsen skriver om undersøgelsen