’Styrk den vaginale fødsel’

– fælles seminar mellem DSOG og Jordemoderforeningen

Tid: Den 17. september 2018

Sted: Odin Havnepark

DSOG og Jordemoderforeningen sætter fokus på, hvordan jordemødre og obstetrikere sammen kan styrke den vaginale fødsel.

Landets obstetrikere og jordemødre inviteres derfor til et seminar den 17. september, som gennem spændende oplæg og tværfagligt samarbejde kan inspirere til, hvordan man på egen afdeling i fællesskab kan styrke den vaginale fødsel.

Inspirationen henter vi fra både Linköping Hospital, Sverige, hvor man over en årrække med en målrettet indsats har nedbragt den samlede sectiofrekvens fra 20 % til 10 % - uden negativ effekt på hverken apgarscore eller kvindernes tilfredshed. Og fra Danmark, hvor man på flere fødesteder allerede har taget elementer af modellen til sig.

På seminaret vil I blandt andet høre oplæg fra jordemødre og obstetriker fra Linköping, samt fra fire forskellige fødesteder i Danmark, der hver især arbejder målrettet med dele af modellen i en dansk kontekst.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 17. september, hvor det fælles seminar vil blive afholdt på Odin Havnepark i Odense.

... Og hold øje med hjemmesiden for et mere uddybende program samt tilmeldingsinfo, der alt sammen følger senere.