Se dig for når du køber ekstra scanninger

Hvis du køber ekstra ultralydscanninger i graviditeten bør du tjekke, om den bliver gennemført af personale, der er uddannet til at scanne gravide.

Tilbud på fødestederne
Alle gravide tilbydes to ultralydscanninger på fødestedet. Den første ligger omkring 12. graviditetsuge og den anden omkring 20. graviditetsuge. Scanningerne har til formål at fastsætte terminen, at se om der er mere end et barn på vej og at vurdere risikoen for Downs Syndrom. Ved scanning nummer to undersøges der for misdannelser.

Personalet, der foretager ultralydscanningerne på fødestederne, er uddannede jordemødre, radiografer eller sygeplejersker med en to-årig efteruddannelse.

Ekstra scanninger
Mange kommende forældre køber sig derudover til ekstra ultralydscanninger i graviditeten. Det kan være for at få barnets køn at vide så tidligt som muligt eller for bare at opleve glæden ved at se barnet. For nogle gravide og par handler det også om - sort på hvidt - at konstatere, at der faktisk er noget på vej derinde, selvom det ikke kan ses eller mærkes ude fra endnu. En ekstra ultralydscanning kan give tryghed og ro til den nygravide og kan give lysten til - og behovet for - at blive scannet flere gange i løbet af graviditeten.

Der findes mange private udbydere af ultralydscanning til gravide. Sundhedsstyrelsen har ikke noget samlet overblik over udbredelsen, men vurderer, at aktiviteten er stigende.

Mange af de private scanningsklinikker drives af autoriserede sundhedspersoner, heriblandt jordemødre, der har den relevante efteruddannelse og erfaring med scanning af gravide.

Men enhver kan nedsætte sig med en scanningsklinik - det eneste der kræves, er, at man har et scanningsapparat. Lovgivningen stiller ikke krav til uddannelse og kræver ikke, at man for eksempel skal være jordemoder for at måtte skanne gravide.

Autoriserede sundhedspersoner, eksempelvis jordemødre, har en særlig forpligtelse til at udføre scanning forsvarligt, og de har desuden pligt til at føre journal over scanningsaktiviteten. Hvis den person, der scanner, er autoriseret sundhedsperson, vil man som gravid desuden have mulighed for at klage over undersøgelsen til Patientombuddet, hvis det bliver relevant.

Sundhedsstyrelsen anbefaler
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at hvis man ønsker at købe ekstra ultralydscanning uden for den almindelige svangerskabskontrol, så skal man være opmærksom på, om den person, der scanner, er uddannet til det og har den fornødne erfaring.

Sundhedsstyrelsen påpeger desuden, at de ultralydscanninger, der foretages på fødestederne, er tilstrækkelige set ud fra en sundhedsfaglig vurdering.

Læs mere om køb af ekstra ultralydscanning i graviditeten