Revision af anbefalinger

Udpegning til arbejdsgrupper i forbindelse med revisionen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen

Jordmoderforeningen har i forbindelse med den forestående revision af anbefalingerne for svangreomsorgen fået mulighed for at indstille to jordemødre til hver af de to arbejdsgrupper, der nedsættes af Sundhedsstyrelsen.

I udvælgelsesprocessen har Jordemoderforeningen skulle pege på en jordemoder med forskningsbaggrund og en jordemoder med afdelingsfunktion (koordinerende jordemoder/supervisor). Vi har i udpegningen vægtet en vis geografisk spredning.

Til arbejdsgruppe 1, der har fokus på den normale graviditet og fødsel, er Charlotte Sander Andersen, afdelingsjordemoder på Herning Sygehus, indstillet sammen med Anne-Mette Schroll, forsknings- og udviklingskonsulent i Jordemoderforeningen.

Arbejdsgruppe 2 skal primært fokusere på aspekter omkring den komplicerede graviditet og fødsel. Her har Jordemoderforeningen indstillet Rikke Damkjær Maimburg, forskningsleder på Aarhus Universitetshospital, Skejby, sammen med Kit Dynnes Hansen, afdelingsjordemoder på Herlev Hospital.

Endvidere er der nedsat en referencegruppe, som er en rådgivende gruppe for Sundhedsstyrelsen. Til denne gruppe har Jordemoderforeningen indstillet Lillian Bondo.