Reviderede anbefalinger for svangreomsorgen

Sundhedsstyrelsen har nu endeligt udmeldt de reviderede anbefalinger for svangreomsorgen.

Der har været et årelangt opløb til dette: I foråret 2010 påpegede Jordemoderforeningen første gang, at der var familier, der risikerede ikke at få tilstrækkelig støtte i barseldagene efter, at de nybagte mødre og børn i stigende antal forlader hospitalet kort efter fødslen. Daværende sundhedsminister Bertel Haarder satte en udredning i gang, og Astrid Krag har videreført det grundige arbejde i Sundhedsstyrelsen med at sikre en balanceret model for styrkende omsorg til familierne fra såvel fødesteder som kommunal sundhedspleje.

Vi har i hele spektret fra jordemodercentre over barselafdelinger til den kommunale sundhedspleje ventet med længsel på klar besked, så implementeringen kan finde sted. Nu forlyder det fra meget sikker kilde, nemlig ministeren selv, at kapitlet om barselomsorgen bliver udsendt og skal gælde fra 1. juni.

Der er meget vigtige kvalitetsforbedringer i sigte, og glædeligt nok kvalitetsforbedringer, som fødeafdelinger og sundhedspleje allerede har taget hul på at gennemføre.

Vigtige hovedpunkter i kapitlet - som forventes at foreligge i pdf fra Sundhedsstyrelsen 1. maj. - er:

  • Fødselsforberedelsestilbud til alle
  • Individuel planlægning af barselperioden.
  • Åben rådgivning på fødestedet de første syv dage efter fødslen
  • Tilbud om hjemmebesøg ved jordemoder dagen efter fødslen til førstegangsfødende, der føder ambulant
  • Tilbud om kontakt fra fødestedet til flergangsfødende dagen efter fødslen ved ambulant fødsel
  • Tilbud om konsultation ved jordemoder/fødested på 3. dagen med undersøgelse af mor og barn inkl. neonatalscreening og med efterfødselssamtale
  • Mulighed for opfølgende efterfødselssamtale
  • Sundhedsplejerskebesøg så tidligt som på 4.-5. dagen til familier, der er udskrvet inden for de første tre døgn.

Jordemoderforeningen vil med stor interesse følge implementeringen. Der er stadig udfordringer inden for den samlede svangreomsorg, og vi kan være lidt bekymrede for, om man hele tiden tvinges til at flytte rundt på midlerne. Når alt kommer til alt, er svangreomsorgen et område, hvor man ved netop at stå på en samlet og koordineret indsats af høj kvalitet kan forvente at spare på det lange sigt.