Pensionskassen for Sundhedsfaglige en realitet

Myndighederne har den 12. oktober 2011 tilladt fusionen mellem fire PKA-pensionskasser, og dermed er Pensionskassen for Jordemødre lagt sammen med tre andre pensionskasser i Pensionskassen for Sundhedsfaglige.

Det er 2 års arbejde og diskussioner i de fire involverede pensionskasser, der nu får sit blå stempel fra myndighederne.

Pensionskassen for Sundhedsfaglige får regnskabsmæssig virkning fra og med hele regnskabsåret 2011.

Formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, siger:

- Jeg glæder mig over, at det med medlemsinddragelse og solidt arbejde fra bestyrelser og direktion er lykkedes at finde en god model, der både rummer styrken i størrelsen og smidigheden over for de forskellige medlemsgrupper. Vi kommer til at fortsætte traditionen for stærkt demokrati i styringen af pensionskassens investeringer og i omsorgen for medlemmernes pensioner. Jeg ser frem til det tætte samarbejde i den nye bestyrelse. Vi har jo i forvejen et godt kendskab til hinandens professioner, og vi vil kunne effektivisere indsatsen for medlemmerne – i sidste ende til pensionernes sikring. Det er jo det, det handler om, inden for etisk forsvarlige rammer.

Bestyrelsesformand, regionsrådsformand Carl Holst, udtaler:

- Det er en god og meget fremsynet beslutning, som bestyrelser og medlemmer i de fire pensionskasser har truffet. Og der har været et godt udgangspunkt, fordi økonomien er stærk i alle kasserne, deres pensionsvilkår og vedtægter er stort set ensartede, og de kender hinanden godt fra PKA-samarbejdet. Timingen er stærk.”

Også den nye pensionskasse bliver en del af PKA-samarbejdet:

- Medlemmernes pensioner påvirkes ikke af fusionen, siger PKA’s adm. direktør Peter Damgaard Jensen. Han fortsætter:

- Det er klart, at hele formålet med sammenlægningen har været at skabe en robust og stærk pensionskasse, der kan tage mod de mange udfordringer, som ligger i tiden. Ikke bare de stigende administrative krav, men også de krav, der skabes af lavt renteniveau, store markedsudsving, ændrede alderssammensætninger m.v.

Fakta:
Pensionskassen for Sundhedsfaglige er en sammenlægning mellem:

  • Pensionskassen for Bioanalytikere
  • Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter
  • Pensionskassen for Jordemødre 
  • Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige

De fem faggruppers nye, samlede pensionskasse har ca. 48.000 medlemmer, heraf knapt 6.000 pensionerede medlemmer. Der er desuden 1.100 ægtefælle og børnepensionister.

Den samlede formue er ca. 35 mia. kr.