Ny landeklassifikation i forhold til zikavirus

WHO har sammen med ECDC, det europæiske center for sygdomskontrol, og CDC, det amerikanske center for sygdomskontrol, pr. 10. marts 2017 lavet en fælles landeklassifikation i forhold til risiko for smitte med zikavirus.

I klassifikationen inddeles landene i fire grupper baseret på både aktuel og tidligere forekomst af zikavirus samt potentialet for smitte med zikavirus vurderet ud fra bl.a. forekomst af relevante myg.

Kategori 1omfatter lande/områder med pågående smitte af zikavirus, og hvor zikavirus enten er ny-introduceret (fra 2015) eller gen-introduceret. Disse områder er stort set svarerende til, hvad der indtil nu har været anført på Statens Serum Instituts hjemmeside som lande/områder med udbrud af zikavirus.

Gravide eller kvinder, der aktuelt påtænker at blive gravide, anbefales fortsat at udskyde ikke-nødvendige rejser til lande i denne kategori.

Se landeinddeling i henhold til WHO, ECDC og CDC, 10. marts 2017 (se tabel 1)

Selvom WHO, ECDC og CDC har udarbejdet den nye klassifikation i fællesskab, er listerne over lande med udbrud af zikavirus, der er angivet på de enkelte organisationers hjemmesider, endnu ikke helt identiske, ligesom der kan være variation i andre organisationers rejseanbefalinger. Statens Serum Institut følger til stadighed situationen.