Leder: Kære kollega

Jeg mødtes for nylig med en gruppe jordemødre for at fortælle, hvad hovedbestyrelsen vil foreslå som Jordemoderforeningens indsatsområder i den kommende kongresperiode. Et forbedret arbejdsmiljø ligger i toppen af vores prioriteringsliste.

”Vær dog lidt ambitiøs; arbejd for at fuldtid for en jordemoder er 32 timer”, var en af bemærkningerne til det, jeg lagde frem. Det er en meget forståelig opfordring, jeg har selv sagt det samme og mener også, at skiftende vagter med mange timer om natten bør kompenseres med tid til restitution.

I det, som jeg og resten af hovedbestyrelsen vil lægge op til debat på kongressen den 9. november, tager vi et skridt hen mod bedre arbejdsvilkår og ikke mindst bedre afskærmning, når vi arbejder om natten. Der skal være tid til restitution mellem vagterne og en god balance mellem arbejdsliv og fritid. Og der skal være honorering for, at vi arbejder med et område, der er akut døgnet rundt 365 dage om året.

Vi vil sætte fokus på tilrettelæggelse af arbejdet, så der bliver tid til restitution mellem vagterne. I dette nummer af tidsskriftet beskriver kolleger – tillidsrepræsentanter og ledere – om arbejdet med at indgå lokale aftaler, der giver ret til at afspadsere. Aftaler, der har deres udspring i og inspiration fra den overenskomst, som vi har med Danske Regioner.

Erfaringerne viser, at når man kan være sikker på, at afspadseringen fordeles jævnt i vagtskemaet, vælger flere at gå op i tid. Man skal kunne være på fuld tid, siger en leder og en tillidsrepræsentant samstemmende i en af artiklerne i temaet om arbejdsmiljø. Jeg er helt enig og vil gerne give stor anerkendelse til det arbejde, som der gøres ude på arbejdspladserne for at sikre et arbejdsmiljø, vi kan holde til.

Danske Regioner har en politisk vision om, at flere medarbejdere i regionerne er på fuld tid. Jeg synes, at det er en god vision, men så må arbejdsbelastning og arbejdsmiljø være således, at man som jordemoder kan holde til det.

Det skal vi hele tiden holde regionerne op på. Ellers kommer vi til at se flere jordemødre, der forlader det akutte jordemoderarbejde.