Leder: Kære kollega

Nu er det snart et år siden, jeg tiltrådte som formand for vores professions- og fagforening – Jordemoderforeningen. Der har været meget både på de eksterne og interne linjer at forholde sig til, leve med og finde løsninger på. Lad mig bare være ærlig og sige, at det ikke har været ‘a walk in the park’. Når vi får valgt en ny næstformand – jeg glæder mig i skrivende stund over tre stærke kandidater – tror jeg på, at vi vil være det team, som med styrket stabilitet kan tage foreningen fremad. Der har også været mange gode – nogle gange udfordrende – samtaler med jer, med samarbejdspartnere og beslutningstagere. Og sådan skal det være. Inden jeg tiltrådte som formand, var der områder, jeg havde regnet med at kaste mig over med det samme. Men de små og store bump på vejen har taget energi og tid fra det, som jeg og resten af hovedbestyrelsen er sat i verden til: at forbedre forholdene for jordemødrene. Omvendt så har det første år, der blandt andet har været præget af Corona, også givet tid og tanker til, hvad vi som forening kan og skal arbejde med og for. Der skal tænkes nyt. Hvad er det vigtigste, hvad forudsætter noget andet og hvilke veje er der at gå? Derfor har hovedbestyrelsen arbejdet med og prioriteret områder, vi skal have fokus på de kommende år. Det er områder, der tegner os som fagforening og som profession. Men vi skal også arbejde med områder, der viser, at Jordemoderforeningen er en aktør på den sundhedspolitiske arena. Dette arbejde vil blive foldet ud på Jordemoderforeningens kongres mandag den 9. november. Her vil vi ikke blot træffe beslutninger for næste kongresperiode. Vi vil også benytte al den kundskab og iderigdom, der er til stede, når man samler mange jordemødre. Hvordan processen på kongressen skal være, beslutter hovedbestyrelsen på vores kommende møde. Vi vil lægge op til debatter op til samt til bred deltagelse på selve kongressen. Du kan også gøre din holdning gældende: • Du kan stille op som delegeret på generalforsamlingen i din kreds • Du kan stille forslag til kongressen enten selv eller sammen med din kreds. Jeg håber, at du direkte eller indirekte vil være med til at vurdere og diskutere, om hovedbestyrelsen er på rette vej, så vi sammen kan arbejde for det, som giver mening for Jordemoderforeningens medlemmer. Og så vi styrker en forening med en fortsat stærk stemme i samfundet.

“Inden jeg tiltrådte som formand, var der områder, jeg havde regnet med at kaste mig over med det samme. Men de små og store bump på vejen har taget energi og tid fra det, som jeg og resten af hovedbestyrelsen er sat i verden til: at forbedre forholdene for jordemødrene.”
Lis Munk, formand