Genfødte jordemødre

Man bliver bedre til at adskille sit professionelle og sit private jeg, bedre til at håndtere traumatiske oplevelser, en smidigere samarbejdspartner, en gladere kollega, en mere lyttende jordemoder. Kort sagt er der lutter fordele ved at gennemgå en uddannelse som coach. Det mener både ledere og jordemødre i Sønderjylland, hvor første hold netop er udklækket.

En lidt utilsigtet bivirkning kan man roligt sige, at ledende jordemoder Annette Rabe fra Region Syddanmark har oplevet, efter at 15 af hendes sønderjyske jordemødre har gennemgået halvandet års coachuddannelse ”på firmaets regning.”

- Det kan virkelig mærkes på vores personalemøder. Jordemødrene er blevet rigtig skarpe. De fokuserer meget mere på, hvad vi kan gøre, frem for på alt det, vi ikke kan stille noget op imod, beskriver jordemoderlederen, der nærmest oplever en bølge af positivisme.

Det faglige samarbejde har altså fået nemmere vilkår i Sønderborg og Haderslev. Men egentlig var det slet ikke det, der var hovedmålet.Et professionelt skjold- Tanken var at investere i sundhedsfremme på to fronter. Ved at give jordemødrene bedre kommunikative redskaber kunne vi dels være med til at bevidstgøre de gravide og fødende om egne valg — give dem ejerskab til egen fødsel - dels kunne vi højne professionalismen hos jordemødrene, så de ikke brænder ud, forklarer Annette Rabe.

Begge hovedmål synes at være nået, vurderer jordemoderlederen, der er blevet bekræftet i, at coachuddannelsen er en fornuftig investering i et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Coachuddannelsen ruster jordemødrene til bedre at kunne håndtere traumatiske fødsler og andre voldsomme indtryk, som kan være svære at håndtere for mennesker med en veludviklet indfølingsevne — som jordemødre typisk har.

- Dem, der har gennemgået uddannelsen, er blevet bedre til ikke at tage problemerne med hjem. De klarer det indbyrdes, så det ikke fylder så meget, siger Annette Rabe, der håber, at indsatsen vil afspejle sig i den sønderjyske sygefrekvens.

- Foreløbig har vi i hvert fald fået større arbejdsglæde i dagligdagen, og den kan jo næsten ikke købes for dyrt, mener hun.

Annette Rabe har derfor også indstillet næste hold til at starte på den halvandet årige coachuddannelse til marts 2008.Trivsel også privat- Jeg tror, vi ender med, at mere end halvdelen af jordemødrene hernede er coachuddannede, siger Else Iseling, jordemoderleder og initiativtager til uddannelsen.

Hendes kongstanke er, at der er blevet snakket nok om det fysiske arbejdsmiljø. Nu skal det ikke længere handle om motionslokaler, power-napping og massagestole, men om psykisk udvikling, også på det personlige plan.

- Begrebet arbejdsmiljø har været for snævert betragtet hidtil. For eksempel har man set bort fra hele privatsfæren, og det holder jo ikke. I en tid, hvor vi har brug for at passe på vores personale, skal vi også bidrage til at de trives i deres private liv, mener Else Iseling. Hun erkender, at det indebærer et udvidet ledelsesansvar.

- Men jeg kan varmt anbefale det. Vores jordemødre er så utroligt taknemmelige, og det har stor indflydelse på arbejdsmiljøet. Arbejdsglæden er mærkbart større, og for jordemødrene er hovedgevinsten, at de er blevet rigtig skrappe til at skelne væsentligt fra uvæsentligt. Det er et værktøj, man kan bruge både fagligt og privat, siger Else Iseling, der også selv har gennemgået uddannelsen med stort udbytte. 1. Kirst en LyckJordemoder i Sønderborg, knap 40 års anciennitet, tidligere amtsjordemoder og nuværende kredsformand for Jordemoderforeningen i Region Syd.

- Med mine 61 ½ år var jeg da meget i tvivl om, hvorvidt jeg var den rette at sende af sted på en halvandet årig uddannelse. Umiddelbart lyder det lidt sært at tage en kommunikationsuddannelse, når man har kommunikeret professionelt i 40 år af sit liv. På mange måder ville de yngre kolleger måske have større gavn af uddannelsen, tænkte jeg. Men jeg ville da have ærgret mig gul og grøn, hvis ikke jeg havde sagt ja. Det har virkelig givet et løft i hverdagen.

- Jeg er helt overbevist om, at det gavner samarbejdet på afdelingen. Vi er mange, der har lært en anden udtryksform, hvor vi sætter fokus på muligheder frem for begrænsninger. Det giver en helt anden kommunikationsform, og jeg vil puffe til alle dem, jeg overhovedet kan for at overbevise dem om, at de skal tage imod tilbuddet. Især de unge kolleger med små børn, som kan have svært ved at finde tiden til det.

- Det har været en fantastisk god proces, og dejligt at vi kom så mange af sted. Der har været hentet vikarer ind, og der har været stor, stor vilje fra afdelingens side til at få det til at fungere, når vi var væk. Det er virkelig blevet prioriteret.2. Vivi LautrupInstruktionsjordemoder Sønderborg, 23 års anciennitet

- Det er første gang, jeg har oplevet at få så stort udbytte af et kursusforløb i kommunikationsregi. Jeg har lært umådeligt meget.

- Coaching er jo en simpel spørgeteknik, hvor det handler om at anspore den, man taler med til selv at reflektere. Man spørger ind til personens tanker, for eksempel hvis man har en problemstilling med en kvinde, der er bange for at føde. ”Fortæl, hvad du tænker,” opfordrer man. Hvis hun så svarer, at hun er bange for smerterne, så spørger man videre: ”Hvad kunne gøre dig mindre bange?” Det handler om at komme ind til kernen og at anerkende personens tankegang.

- Der er masser af faldgruber, så det er vigtigt, at man har prøvet det på egen krop i uddannelsesforløbet. Man kommer let til at manipulere, men kunsten er at tie stille og stille spørgsmål, ikke at udvise holdninger og kun at informere på den anden persons præmisser. Det er en meget anderledes måde at kommunikere på, end de fleste jordemødre er vant til, derfor tager det tid at lære.

- Jeg bruger det også vældig meget i min feed-back til de studerende. Jeg prøver at lære de studerende at rose sig selv. De fleste har tendens til at fokusere på de ting, der gik skidt, men man vokser meget mere af at få ros.

- Det gælder også i samarbejdet med kollegerne. Vi har fået en mere positiv tilgang til hinanden.