Faktuelt

”Hvad sker der for jer?”
Spørgsmålet er stillet af jordemoder og tidligere tillidsrepræsentant Lotte Steenberg og målrettet Jordemoderforeningens hovedbestyrelse. Anledningen er hovedbestyrelsens opfordring til, at man på arbejdspladserne arbejder konstruktivt med løntilskud som middel til at få særligt de unge jordemødre i beskæftigelse.

Lotte Steenberg skriver i et indlæg på jordemoderforeningen.dk:

”Siden de nye aktiveringsregler trådte i kraft 1. jan har jeg været forberedt på, at jeg en dag overfor min arbejdsgiver ville være nødsaget til at opponere imod ansættelser af jordemødre med løntilskud. Efter at have læst Lillians leder kan jeg, med en følelse af dyb undren og desillusion, konstatere, at det i stedet er Jordemoderforeningens hovedbestyrelse jeg skal løfte argumentationen overfor”, skriver Lotte Steenberg med henvisning til Lillian Bondos leder i Tidsskrift for Jordemødre nr. 9-2011.

”Selvfølgelig skal vi i Jordemoderforeningen tage ledigheden alvorligt, men den må ikke give anledning til, at vi mister fokus på de øvrige vilkår på arbejdsmarkedet, eller til at jordemødre spilles ud mod hinanden på baggrund af en tåbelig beskæftigelsespolitik”. “Ledige jordemødre er værdige til rigtige jobs og jordemoderarbejde skal honoreres med rigtig løn – ikke dagpenge”, skriver Lotte Steenberg videre.
Læs hele indlægget

Flere børn overlever deres første fem år
Nye tal fra UNICEF viser, at børnedødeligheden er faldet markant. I 1990 døde 88 ud af 1.000 børn, før de var fyldt fem år. I 2010 var det tal nede på 57 ud af 1.000 børn. De nye tal viser et fald i dødeligheden for børn under fem år fra 12,4 millioner i 1990 til 7,6 millioner i 2010. Størst fremskridt er sket i Nordafrika, hvor børnedødeligheden er faldet med 67 procent fra 1990 til 2010.

Til trods for de store fremskridt går udviklingen dog ikke hurtigt nok til, at verden når FN’s mål om at reducere børnedødeligheden på verdensplan med to tredjedele inden 2015.

”Hvis vi skal nå målet om at nedbringe børnedødeligheden med to tredjedele, kræver det, at verdens regeringer prioriterer det endnu højere. Vi kan ikke acceptere at miste 7,6 millioner små liv hvert eneste år. De fleste af børnene dør oven i købet af årsager, som let kunne have været forhindret, hvis børnenes familier havde adgang til helt basal sundhedshjælp og vaccination,” siger Steen M. Andersen, generalsekretær i UNICEF.

De to største dødsårsager for børn under fem år er lungebetændelse (18 procent af dødsfaldene) og diarré (15 procent af dødsfaldene). I Afrika syd for Sahara er det område i verden, hvor flest børn dør, inden de er fyldt fem år.

De nye tal er resultatet af omfattende data, indsamlet og analyseret af eksperter i demografi og sundhed fra UNICEF, WHO, Verdensbanken, FN’s Befolkningsafdeling og en række store akademiske institutioner. 

Årgangsjordemødre
22 jordemødre mødtes den 3.-4. september på Havreholm Slot for at fejre 40 års jubilæum.

Øverst fra venstre: Kirsten Grathe, Ida Kraft, Ulla Steen, Mette Rask, Lone Selsner, Susanne Engel, Kirsten Juhl, Birthe Wienecke, Elsebeth Wulff, Kirsten Skov, Helga Bloch, Eva Selin, Charlotte Mougaard, Lene Kaplan, Ulla Houmøller, Eva Schultz, Rita Bisgaard, Astrid Lundgaard, Jette Malmborg, Jytte Nielsen, Anne Dorte Brandenhoff og Grethe Hylleberg.

Kendt jordemoder - nu også i Holbæk
Nu har kvinder i det vestlige Sjælland mulighed for at føde med en jordemoder, de kender fra graviditeten. Det er en realitet efter, at Region Sjælland i starten af oktober åbnede sin kendt jordemoder-ordning nummer to ved Holbæk Sygehus. Regionen kunne i forvejen tilbyde kendt jordemoder til kvinder, der føder ved Næstved Sygehus. De to ordninger adskiller sig imidlertid ved, at ordningen med udgangspunkt i Holbæk, er en målrettet indsats for flere ambulante fødsler, hvor ordningens jordemødre arbejder for at øge antallet af frivillige ambulante fødsler for både første og flergangsfødende. En indsats, der finder sted fra indkaldelsen til første konsultation og frem.

Ved ambulant fødsel kan en af de to kendte jordemødre i dagene efter fødslen kontaktes døgnet rundt. På 2. og 4. dagen kontaktes de ambulant fødende familier af en af de to tilknyttede jordemødre. Ud over den telefoniske kontakt arbejdes der for en udvidet telekommunikativ kontakt i form af videokommunikation og fotooverførelse for eksempel til brug under ammevejledning, vurdering af navle etc. Ved behov kan kvinden/parret og den kendte jordemoder mødes på Holbæk Sygehus.

Der er ansat otte jordemødre i ordningen, der i teams af fire og par af to skal varetage graviditet og fødsel for en gruppe kvinder. Der visiteres årligt 132 gravide til hvert jordemoderpar, der skal varetage omsorg og behandling for denne gruppe kvinder. Ordningen inkluderer mere end en fjerdel af samtlige fødsler (ca. 1.800) på Holbæk Sygehus.

Gravide, der indgår i projektet, er både første- og flergangsfødende med eller uden kendte komplikationer. Gravide, der skal have elektivt sectio, indgår imidlertid ikke.

Kemoterapi og graviditet
Kemoterapi givet til moderen under graviditeten skader formentlig ikke fosteret. Det viser den første undersøgelse, hvor man har fulgt børn født mellem 1991 og 2010, og hvor moderen havde fået kemoterapi under fødslen.

I alt 70 børn fra 68 graviditeter indgik i undersøgelsen. Ingen af kvinderne fik kemoterapi før 12. graviditetsuge. Børnene blev undersøgt ved fødslen og derefter jævnligt op til de blev 18 år.

Børnenes generelle sundhedstilstand, deres mentale tilstand, evne til indlæring, talefærdigheder, hukommelse osv. blev fulgt. Der blev desuden foretaget EKG for at vurdere barnets hjertefunktion.

Resultaterne viser, at børnene har normal hjertefunktion, ligesom de har en normal mental udvikling.

Omkring en tredjedel af børnene (23) blev født til tiden, efter 37 uger. 31 børn blev født mellem 34 og 37 uger. Ni blev født mellem 32 og 34 uger, mens syv blev født meget tidligt mellem 28 og 32 uger.

Hos de for tidligt fødte børn sås en dårligere mental udvikling, hvilket også ses hos for tidligt fødte børn, der ikke har været udsat for kemoterapi. Hos et tvillingepar i undersøgelsen, der blev født efter 32,5 uger, kan der være tvivl om, hvorvidt kemoterapien har spillet ind på den mentale udvikling.

Undersøgelsens resultater blev offentliggjort ved European Multidisciplinary Cancer Congress, september 2011.

Læs mere om undersøgelsen på www.ecco-org.eu Chemotherapy during pregnancy does not seem to cause developmental problems in children.