Etisk Råd om ægdonation

Etisk Råd diskuteret kommercialisering af kroppen, og har nedsat en arbejdsgruppe om emnet. Ægdonation er et af emnerne, som arbejdsgruppen har taget fat på. I den forbindelse havde arbejdsgruppen inviteret eksterne oplægsholdere til at give et overblik over, hvilke udfordringer der knytter sig til ægdonation til Etisk Råds mødet i oktober.

En af oplægsholderne var Charlotte Kroløkke, der er lektor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier på Syddansk Universitet. Hun fortalte om, hvilken motivation og hvilke incitamenter, kvinder har for at donere æg.

Læs og se mere her