Pressefoto

På denne side kan du hente pressefoto af politikerne i Jordemoderforeningen:


Formandskabet


Lis Munk
Formand for Jordemoderforeningen

Download foto som JPEG fil 

Fotograf Anne-Li Engstrøm

Download foto som JPEG fil

Fotograf Anne-Li Engstrøm

Download foto som JPEG fil

Fotograf Anne-Li Engstrøm


Mette Rotesan
Næstformand for Jordemoderforeningen 

Download foto som jpeg-fil

Forograf Claus Boesen

Download foto som JPEG fil

Forograf Claus Boesen


Hovedbestyrelsen


Sus Hartung
Formand for Hovedstadskredsen og tillidsrepræsentant
Rigshospitaler
Tlf.: 35 45 35 45
E-mail: sus.hartung@regionh.dk 

Download foto som JPEG fil

Forograf Claus Boesen

Kit Dynnes Hansen
Formand for Sjællandskredsen 
Holbæk sygehus
Tlf.: 61 38 34 46
E-mail: kitbdh@gmail.com 

Fotografen er på vej

Gitte Valeur
Formand for Syddanmarkskredsen og tillidsrepræsentant
Svendborg Sygehus 
Tlf.: 40 47 03 60 
E-mail: gittevaleur@yahoo.dk

Download foto som JPEG fil

Forograf Claus Boesen

Tanja Lyth
Formand for Midtjyllandskredsen og tillidsrepræsentant
Skejby Sygehus 
Tlf.: 21 64 34 51 
E-mail: tanjlyth@rm.dk

Download foto som JPEG fil 

Forograf Claus Boesen

Diana Regitze Kjærulff
Formand for Nordjyllandskredsen og fællestillidsrepræsentant
Aalborg Universitetshospital
Tlf.: 27 21 81 42
E-mail: dianaregitze@gmail.com 

Download foto som JPEG fil (76 KB)

Anette Frederiksen
Formands for Lederkredsen
Chefjordemoder, OUH
Tlf.: 20 55 40 08
E-mail: anette.frederiksen@rsyd.dk

Download foto som JPEG fil 

Forograf Claus Boesen


Urafstemningsvalgte medlemmer af Hovedbestyrelsen


Bodil Bjørg Korsgaard
Hvidovre Hospital

Telefon: 27 20 09 52

Mail: bbkorsgaard@remove-this.gmail.remove-this.com

Download foto som JPEG fil 

Forograf Claus Boesen

Dina Illeris Simonsen
CIMT 
Telefon: 60 64 75 45
Mail: dina.sloth.illeris.01@remove-this.regionh.remove-this.dk 

Download foto som JPEG fil 

Forograf Claus Boesen