Jordemoderforeningen søger to nye repræsentanter til DSOG og Jordemoderforeningens fællesudvalg 

Har du lyst til at indgå i et fælles samarbejde mellem Jordemoderforeningen og DSOG, så læs videre her: 

Både repræsentanten for basisjordemødrene og for lederne har valgt at trække sig fra deres poster i fællesudvalget, da de i deres ansættelser ikke længere repræsenterer de respektive grupper. 

Vi søger derfor to ny repræsentanter: 

  • Én repræsentant for basisjordemødrene  

  • Én repræsentant for jordemoderlederne 

Jordemoderforeningen og DSOG mødes to gange årligt, hvor man gensidigt orienterer hinanden og drøfter fælles faglige og relevante fagpolitiske forhold, kvalitetsudvikling mv.  

Jordemoderforeningen er repræsenteret ved formanden for Jordemoderforeningen, forsknings- og udviklingskonsulenten (begge faste medlemmer), en valgt repræsentant for basisjordemødrene og en valgt repræsentant for lederne. 

Samtidig har sammensætningen i udvalget ændret sig, sådan at der i fællesudvalget fremover åbnes op for en ekstra repræsentation ved Dansk Jordemoderfagligt Selskab.  

Udvalget vil derfor fremover være repræsenteret ved fem jordemødre og fem obstetrikere. 

For at sidde i udvalget kræver det, at man har bred klinisk indsigt og erfaring med faglige og tværgående aktiviteter. Desuden bør man have et godt kendskab til Jordemoderforeningens organisation og politik.  

Har du lyst til at være en del af fællesudvalget, skal du sende din ansøgning (max én side) til forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll på amsc@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk. Ansøgningsfristen er den 3. august 2020. 

Hovedbestyrelsen vil herefter udpege medlemmerne.  

Der gives ikke honorar for deltagelse i møderne i fællesudvalget, men du vil naturligvis få refunderet dine rejseomkostninger indenfor gældende takster.  

Næste møde i udvalget afholdes den 8. september. Vi håber, at du vil have mulighed for at deltage på dette møde. 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anne-Mette Schroll på mobil 40 58 24 89.