Udvalg og repræsentationer

Jordemoderforeningen er repræsenteret i en række komiteer, organisationer og udvalg både nationalt og internationalt. 
Her finder du en oversigt over disse udvalg, og du kan bl.a. se, hvem der repræsenterer Jordemoderforeningen. Det er Jordemoderforeningens hovedbestyrelse, der beslutter, hvem der skal beklæde de enkelte poster.

Vilkår for repræsentanter

Der gives ikke mødegodtgørelse til eksterne repræsentationer, men der kan i specielle tilfælde ydes tabt arbejdsfortjeneste. Det kan kun ske efter aftale med Jordemoderforeningens formandskab.

Der ydes rejsegodtgørelse til offentlige transportmidler på standardklasse.


Nye repræsentanter

Jordemoderforeningen søger to nye repræsentanter til DSOG og Jordemoderforeningens fællesudvalg

Der er frist for ansøgning den 7. august 2020

Læs mere om posterne