Tillidsrepræsentanter

Har du spørgsmål om løn- eller ansættelse skal du kontakte din tillidsrepræsentant, som kan kontakte Jordemoderforeningen, hvis der opstår tvivlsspørgsmål.

Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, skal du kontakte din kredsformand.

Her kan du se, hvem der er kredsformænd, tillidsrepræsentanter og suppleanter.

Find kredsformænd, tillidsrepræsentanter og suppleanter i de forskellige kredse