Anne-Mette Schroll

Forsknings- og Udviklingskonsulent
Telefon: 46 95 34 03
E-mail: ams@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk

Anne-Mette Schroll er jordemoder, cand.scient.san og Ph.d. Hun varetager jordemoderfaglige udviklingsopgaver, behandling af ansøgninger til Jordemoderforeningens Forsknings- og Udviklingsbeholdning og tilrettelægger inspirationsdage for nyuddannede mm.