Anne-Marie Kjeldset

Redaktør for Tidsskrift for Jordemødre og presseansvarlig 
Telefon: 46 95 34 04 
E-mail: amk@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk

Anne-Marie er journalist (DJ) og uddannet jordemoder. Hun er redaktør for Tidsskrift for Jordemødre og kommunikationsansvarlig i forhold til pressen. Anne-Marie er redaktør for Nyhedsbrev for gravide og nye familier.